Distances līgums
Personas datu aizsardzība
Informācija par videonovērošanu SIA “Julars”

Informācija par videonovērošanu SIA “Julars”
Pārzinis: SIA “Julars”, reģ.Nr. 40003480834, www.goldlight.lv
Datu aizsardzības speciālists: Dagnija Baldiņa, Tel. 29419666, e-pasts: dagnija.baldina@persc.lv
Apstrādes nolūks (mērķis):

Videonovērošana tiek veikta Uzņēmuma biroja telpās - Skolas ielā 21, Rīgā un veikalu telpās –

t/c  SPICE, Lielirbes ielā 29, Rīgā;

t/c  RĪGA PLAZA, Mūkusalas ielā 71, Rīgā;

t/c  GALERIJA CENTRS, Audēju ielā 16, Rīgā;

t/c  ORIGO, Satekles ielā 2b, Rīgā;

t/c  ORIGO, Stacijas laukumā 2, Rīgā;

t/c  AKROPOLE Alfa, Brīvības gatvē 372, Rīgā;

t/c  AKROPOLE Rīga, Maskavas ielā 257, Rīgā;

t/c  DOMINA, Ieriķu ielā 3, Rīgā;


Pārkāpumu novēršanai, prevencijai un/vai atklāšanai attiecībā uz Uzņēmuma īpašumu,

sabiedrisko kārtību un darba procesa uzraudzību Uzņēmuma biroja telpās (tās darbinieku un apmeklētāju dzīvību, veselību un īpašumu u.tml.).

Apstrādes pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas e. un f. punkts.

Leģitīmās intereses: Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Uzņēmuma biroja un veikalu telpās, to darbinieku un apmeklētāju īpašuma aizsardzība, kā arī Uzņēmuma darbinieku un apmeklētāju dzīvības un veselības aizsardzība.

Leģitīmo interešu pamatojums un līdzsvarojums: Uzņēmumam ir jānodrošina sabiedriskā kārtība tajā un to darbinieku un apmeklētāju īpašuma, kā arī darbinieku un apmeklētāju dzīvības un veselības aizsardzība. Lai identificētu pārkāpējus, ir nepieciešams veikt nepārtrauktu novērošanu Uzņēmuma telpās.

Datu subjektu tiesību un brīvības tiek līdzsvarotas, jo Pārzinis neglabā video ierakstu ilgāk par 60 dienām. Pēc tam videoieraksts tiek neatgriezeniski dzēsts.

 

Datu saņēmēji: piekļuves tiesības tekošajiem datiem ir veikalu pārdevējām un vadītājai, savukārt, piekļuves tiesības datu ierakstiem – ir vadītājai. Vienlaicīgi pieļaujams, ka nepieciešamības gadījumā dati tiktu nodoti citiem Uzņēmuma darbiniekiem, kuriem tas paredzēts darba pienākumos, un tiesībsargājošām iestādēm pēc to pieprasījuma vai arī pamatojoties uz Iestādes iesniegumu par pārkāpumu, lūdzot tā izmeklēšanu.

Ārpus Latvijas dati netiek nodoti.

 

Datu glabāšanas ilgums: Dati tiek glabāti ne ilgāk par 60 dienām.

 

Datu apstrādes veids: Dati tiek fiksēti elektroniskā formā ar kameru palīdzību. Videonovērošanas sistēma nenodrošina cilvēka sejas un/vai automašīnu numuru automātisku atpazīšanu. Personu vai notikumu meklēšana var tikt veikta tikai vizuāli, pārbaudot uzfilmēto materiālu konkrētajā laikā un vietā.

 

Iebildumi par apstrādi: Iebildumi un sūdzības par apstrādi iesniedzami rakstveidā Pārzinim, tā ieceltajam datu aizsardzības speciālistam vai arī uzraugošajai institūcijai – Datu valsts inspekcijai, Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, www.dvi.gov.lv

Aizvērt