Distances līgums
Distances līgums
SIA JULARS, Reģ, Nr. LV400034808344, adrese Tērbatas iela 38-2, Rīga, LV-1011
Vietne – www.new.goldlight.lv
Prece: juvelierizstrādājumi.
Šie Vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir preces pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa un nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, Preces piegādes noteikumus un nosacījumus, pasūtījuma atcelšanas kārtību un Preces atgriešanas noteikumus, naudas atmaksas noteikumus, strīdu risināšanas noteikumus.
 
Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Vietnē.
Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Vietnē norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
 
Līgums starp Pircēju un Pārdevēju skaitās noslēgts no brīža, kad Klients, izvēlējies Preces, ievietojis tās savā preču grozā, norādījis piegādes adresi un iepazinies ar noteikumiem, pasūtījuma apstiprinājuma logā atzīmējot "Piekrītu lietošanas noteikumiem” Pasūtījuma apstiprinājums tiek nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi.
 
Piegādes noteikumi un nosacījumi
 
Noteikumos ir jādefinē vispārīgi piegādes noteikumi, saņemšanas iespējas un piegādes kanāli un to izmaksas, piegādes termiņi un nosacījumi katram piegādes kanālam, tajā skaitā, kas notiek, ja prece netiek saņemta norādītajā termiņā vai piegāde kavējas, vai pasūtījumā esošas vairākas Preces netiek piegādātas vienlaicīgi.  Kādā veidā klientam tiks nosūtīts apstiprinājums par pasūtījuma saņemšanu un ja ir iespēja saņemt preci Pārdevēja veikalā, tad jānorāda visu veikalu adreses.
Klients, veicot preču pasūtījumu, var izvēlēties saņemšanas veidu:
*   Piegāde uz Pārdevēja veikalu - bezmaksas
veikals GOLDLIGHT, t/c AKROPOLE Rīga, Maskavas iela 257, Rīga
veikals GOLDLIGHT, 1.stāvs, t/c AKROPOLE Alfa, Brīvības iela 372, Rīga
veikals GOLDLIGHT Classic, 2.stāvs, t/c AKROPOLE Alfa, Brīvības iela 372, Rīga
veikals GOLDLIGHT, t/c SPICE, Lielirbes 29, Rīga
veikals GOLDLIGHT, t/c GALERIJA CENTRS, Audēju iela 16, Rīga
veikals GOLDLIGHT, t/c RĪGA PLAZA, Mūkusalas iela 71, Rīga
veikals GOLDLIGHT, t/c ORIGO, Satekles iela 2, Rīga
veikals GOLDLIGHT, t/c ORIGO, Stacijas laukums 2, Rīga
veikals GOLDLIGHT, t/c DOMINA, Ieriķu iela 3, Rīga
Preces saņemšana veikalā ir iespējamā 2 darba dienā pēc apmaksas saņemšanas un apstiprinājuma nosūtīšanas Klientam.
Izvēloties piegādes vietu, sistēma norādīs precīzas pasūtījuma piegādes izmaksas.
Ja pasūtījumā ir vairākas Preces un tās netiek piegādātas vienlaicīgi, par to iepriekš brīdinot Klientu, tiek aprēķināta atsevišķa maksa par katru piegādi.
 
Pasūtījuma apmaksu Klients veic:
 ar bankas maksājumu karti
ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu, norādot pasūtījuma numuru
skaidrā nauda veikalā
(citas iespējas, ja nepieciešams).
 
Klientam ir jāveic apmaksa  Pārdevējam 1 (vienas) darba dienas laikā.
Pārdevējs apņemas piegādāt Klientam Preces, ievērojot Preču aprakstos norādītos piegādes termiņus. Ja preču piegāde kavējas neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu un atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Klientu un saskaņot visus jautājumus par Preču piegādi.
Gadījumos, kad Klients saņemot Preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās Preces vai Preces nav pareizā izmēra, krāsas vai citas neatbilstības, Klientam nekavējoties jāinformē Pārdevējs.
 
Atgriešanas noteikumi
Preču apmaiņa, atgriešana un remonts tiek veikti saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu  (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr. 255 "Par distances līgumu".
Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas dienas, nododot preci ekspertīzei un aizpildot atteikuma veidlapu: https://www.ptac.gov.lv/lv/atteikuma-veidlapa.
Pretenziju izskatīšanas laiks 15 dienas.
 
Prece jāatgriež tās oriģināliepakojumā un pilnā komplektācijā.
Preces var samainīt pret citām Precēm, ja Precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģinālais iesaiņojums un marķējums, tās netika lietotas un / vai tika sabojātas un / vai tās nav zaudējušas savu izskatu.
 
Atgriežamās preces Pircējam jānogādā pēc adreses: 
veikals GOLDLIGHT, t/c AKROPOLE Rīga, Maskavas iela 257, Rīga
veikals GOLDLIGHT, 1.stāvs, t/c AKROPOLE Alfa, Brīvības iela 372, Rīga
veikals GOLDLIGHT Classic, 2.stāvs, t/c AKROPOLE Alfa, Brīvības iela 372, Rīga
veikals GOLDLIGHT, t/c SPICE, Lielirbes 29, Rīga
veikals GOLDLIGHT, t/c GALERIJA CENTRS, Audēju iela 16, Rīga
veikals GOLDLIGHT, t/c RĪGA PLAZA, Mūkusalas iela 71, Rīga
veikals GOLDLIGHT, t/c ORIGO, Satekles iela 2, Rīga
veikals GOLDLIGHT, t/c ORIGO, Stacijas laukums 2, Rīga
veikals GOLDLIGHT, t/c DOMINA, Ieriķu iela 3, Rīga
un tām ir jābūt pilnā komplektācijā. 
Naudas atmaksa tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja veicot darījumu. Pārdevējs par preci samaksāto naudas summu atgriež 2 kalendāru dienu laikā.
Pārdevējs patur savas tiesības neatmaksāt Preces un pakalpojuma samaksu tikmēr, kamēr Klients nebūs preci atgriezis vai iesniedzis par Preces nosūtīšanu apliecinošus dokumentus.
 
Pārdevējs patur tiesības Klientam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja Prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus.
 
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem.
 
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
 
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
 
Strīdu risināšanas noteikumi
 
 
 
Visus strīdus, kas radīsies starp Klientu un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.
 
 
 
Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
 
Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@goldlight.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Tērbatas iela 38-2, Rīga. Sūdzība tiks izskatīta 7 (septiņu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienās, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
 
 
 
Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā. PIRCĒJIEM, kuri uzskatāmi par patērētājiem normatīvo aktu izpratnē ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot PĀRDEVĒJAM rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
 
 
 
1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
 
2. Iesnieguma iesniegšanas datumu
 
3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
 
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
 
 
 
- www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
 
- www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process 
Aizvērt